دسته‌بندی نشده

نور چیست؟

نور چیست؟
نور قسمتی از طیفهای الکترومغناطیسی با محدوده طول موجی بین ۳۸۰ و ۷۸۰ نانومتر است چشم انسان توان دریافت و تشخیص آن را دارد.
در طول روز و به علت وجود نور فراوان چشم انسان قدرت بیشتری برای تشخیص رنگ ها دارد. با این حال شبها چنانچه نور کافی نباشد چشم نمیتواند رنگ اجسام را به درستی تشخیص دهد.

گام اول: مروری بر مفاهیم ،روشنایی نورپردازی و تجهیزات مرتبط
شار یا جریان نوری مطابق منحنی حساسیت چشم انسان تنها بخشی از تشعشعات الکترومغناطیسی یک منبع نور برای ما قابل رؤیت است. به این بخش از تشعشعات الکترومغناطیسی که از منبع گفته نور خارج شده است شار (جریان) نوری میشود و واحد اندازه گیری آن لومن (L) است.
ضریب بهره نوری
A=1m2
r=1m
شار نوری خروجی از یک منبع نوری نسبت به توان الکتریکی مصرفی آن را ضریب بهره نوری مینامند و واحد سنجش آن لومن بروات است.

مفاهیم نور و روشنایی

  • شدت نور (ا)

به چگالی شار نوری در فضا یا نسبت شارِ نوری به زاویۀ فضایی شدت نور گفته میشود. واحد اندازه گیری آن شمع یا کاندل (cd) .است

  • درخشندگی یا تراکم نور (L)

درخشندگی، میزان نور بازتابیده از یک سطح است که از تابش یک منبع روشنایی به
آن سطح و در جهت معینی بازتابش میشود.

گام اول مروری بر مفاهیم ،روشنایی نورپردازی و تجهیزات مرتبط
درخشندگی cd/m2

 

منبع روشنایی
خورشید در هنگام ظهر
آسمان روز بدون خورشید درخشندگی طوری که خورشید در دید نباشد
آسمان در شب
لامپ رشته ای ۱۰۰ وات ساده
لامپ رشته ای ۱۰۰ وات مات
سطح لامپ فلورسنت
سطح لامپ بخار جیوه پرفشار (۲) اتمسفر
سطح لامپ بخار سدیم پرفشار
سطح لامپ متال هالید شفاف
شدت روشنایی (E)
نسبت شار نوری تابیده شده به یک سطح را شدت روشنایی میخوانند. واحد اندازه گیری آن لوکس (lux) .است به عبارت دیگر شدت نور :یعنی: Ee = de / dA ضریب حفظ شار نوری
ضریب حفظ شار نوری عبارت است از حاصل تقسیم مقدار شار نوری خروجی از لامپ یا چراغ پس از گذشت مدت زمانی مشخص نسبت به مقدار شار نوری اولیه خارج شده از لامپ یا چراغ
این کمیت نسبتِ نور تولید شده توسط یک منبع نور لامپ یا چراغ و….) در زمانی که به تازگی شروع به انتشار کرده است نو است به مقدار نوری منتشر شده از آن پس از گذشت مدت زمان معینی از شروع کارکرد آن را نشان میدهد. به طور مثال ضریب حفظ شار نوری در لامپهای فلورسنت فشرده اصطلاحاً کم مصرف حداقل ۸۰٪ بعد از گذشت ۲۰۰۰ ساعت و در لامپهای LED حداقل ۷۰ پس از گذشت %۲۵ طول عمر اسمی حداکثر ۶۰۰۰ ساعت است. اعداد مذکور تقریبی بوده و با توجه به سازندگان مختلف تغییر میکند

مفاهیم نور و روشنایی
در چراغ ها ضریب حفظ شار نوری به صورت مجزا تعیین شود، زیرا عواملی چون گردو غبار و فرسودگی و درجه حفاظت (IP) باعث کاهش شار خروجی چراغ در طول زمان میشود. این ضریب یا توسط سازنده چراغ اعلام میشود و یا از جدول زیر استخراج می شود ضریب نگهداری چراغ شامل حاصل ضرب عدد مذکور در مقدار ضریب . شار نوری لامپ منبع نوری است.
حفظ جدول زمانی نگهداری (فواصل) مربوط به تمیز کردن و نگهداری لامپها و متعلقات کلاس حفاظت محفظه لامپ چراغ می بایست ثبت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *