نمایش دادن همه 6 نتیجه

نورافکن ال ای دی 100 وات

1.890.500 تومان
نورافکن ۱۰۰ وات، ۹۴۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 150 وات

2.802.500 تومان
نورافکن ۱۵۰ وات، ۱۴۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 20 وات

322.050 تومان
نورافکن ۲۰ وات، ۱۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 200 وات

3.087.500 تومان
نورافکن ۲۰۰ وات، ۱۸۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 30 وات

531.050 تومان
نورافکن ۳۰ وات، ۳۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K ،

نورافکن ال ای دی 50 وات

759.050 تومان
نورافکن ۵۰ وات، ۵۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K