در حال نمایش 6 نتیجه

نورافکن ال ای دی 100 وات

قیمت اصلی 1.990.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.890.500 تومان است.
نورافکن ۱۰۰ وات، ۹۴۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 150 وات

قیمت اصلی 2.950.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.802.500 تومان است.
نورافکن ۱۵۰ وات، ۱۴۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 20 وات

قیمت اصلی 339.000 تومان بود.قیمت فعلی 322.050 تومان است.
نورافکن ۲۰ وات، ۱۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 200 وات

قیمت اصلی 3.250.000 تومان بود.قیمت فعلی 3.087.500 تومان است.
نورافکن ۲۰۰ وات، ۱۸۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K

نورافکن ال ای دی 30 وات

قیمت اصلی 559.000 تومان بود.قیمت فعلی 531.050 تومان است.
نورافکن ۳۰ وات، ۳۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K ،

نورافکن ال ای دی 50 وات

قیمت اصلی 799.000 تومان بود.قیمت فعلی 759.050 تومان است.
نورافکن ۵۰ وات، ۵۰۰۰ لومن، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگهای نور آفتابی (۳۲۰۰-۲۸۰۰)K و مهتابی (۶۵۰۰-۶۰۰۰)K