نور چیست؟

نور چیست؟ نور قسمتی از طیفهای الکترومغناطیسی با محدوده طول موجی بین ۳۸۰ و ۷۸۰ نانومتر است چشم انسان توان

ادامه مطلب »

پیش گفتار

بیش از یک میلیون سال انسان اولیه غارنشین بوده در حالی که زندگی اجتماعی انسان، پیشینه‌ای در حدود ۱۰ هزار

ادامه مطلب »