گالری طلا مانی

محل پروژه: تهران - اندرزگو

نورپردازی: شرکت لناافراتاب

توضیحات: در این پروژه، چراغ‌ها از یک نقطه به چندین کالا می‌تابند

محصولات استفاده شده در این پروژه